ಸುತ್ತೋಲೆಗಳು / ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ

ಜೈವಿಕ ಇಂಧನ – ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಗತಿಜೈವಿಕ ಇಂಧನ – ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಗತಿ

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯವು ಜೈವಿಕ ಇಂಧನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ರೂಪುರೇಷೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ, ಜೈವಿಕ ಇಂಧನ ಕಾರ್ಯಪಡೆ ರಚನೆ,  ಯೋಜನೆಗಳ ನಿರೂಪಣೆ, ಮಂಡಳಿ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆ  ಕಾರ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳ ಅನುಷ್ಟಾನಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ  ರಾಷ್ಟ್ರದ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ  ಜೈವಿಕ ಇಂಧನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿಯು ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ದೊರೆಯುವ  ಜೈವಿಕ ಇಂಧನ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಕ್ರೋಢೀಕರಣ.  ಉತ್ಪಾದನೆ, ಮೌಲ್ಯವರ್ಧನೆ ಹಾಗೂ ಬಳಕೆ ಕುರಿತಾದ ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು  ಪ್ರಚುರ ಪಡಿಸುತ್ತಾ, ಜೈವಿಕ ಇಂಧನ   ಉಪಯೋಗಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ, ರೈತರಿಗೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ, […]

Guidelines for I&D Centres

GUIDELINES FOR INFORMATION & DEMONSTRATION CENTERS Introduction: The use of vegetable oils, wood & plant wastes and animal fats as fuels for lighting and heating purposes dates back to prehistoric times. Usage of Karanj, Neem and other vegetable oils as sources of light in rural areas is well recorded in ancient Indian folklore and history. […]

Hasiru Honnu Yojane (Programme)

Hasiru Honnu Yojane (Programme) Bioenergy programme in farmers’ own land Introduction: Through providing employment to the rural people under MGNREGS, State and Central Govt are striving for the development of rural areas. State Govt. is formulating many new programmes for the development of the state. KSBDB has also formulated Hasiru Honnu(Green Gold) programme in this […]

ಸುವರ್ಣಭೂಮಿ ಯೋಜನೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ

Suvarna Bhoomi Yojane Guidelines Honour’ble Chief Minister of Karnataka, in his 2012-13 budget speech, announced the continuation of ‘Suvarna Bhoomi Yojane’ to the current year also, the purpose is to revive 3,97,569 small and marginal farmers. 64,368 scheduled caste and 26,195 scheduled tribe farmer-families are covered in this scheme. In this scheme, a subsidy of […]